DepresjaOgólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Jest on obchodzony w dniu 23 lutego.

Celem ustanowienia tego dnia było upowszechnianie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. Rozmowy na jej temat pomagają przełamać temat tabu i mogą w efekcie zachęcić większą liczbę osób do szukania specjalistycznej pomocy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

Choroba może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach.

Depresja NIE JEST JEDNĄ CHOROBĄ

To grupa różnych zaburzeń charakteryzujących się podobieństwem objawów, zarówno psychicznych, jak i fizycznych – wśród których obniżony nastrój to tylko jedna ze składowych choroby.

Depresję można SKUTECZNIE LECZYĆ.

Wczesne rozpoznawanie i właściwe leczenie to klucz do szybkiego powrotu do zdrowia.

Jakie objawy i zachowania powinny budzić niepokój?

Objawy emocjonalne:

obniżony lub obojętny nastrój – smutek i towarzyszący mu często lęk, płacz, niemożność odczuwania przyjemności, utrata radości życia (począwszy od utraty zainteresowań, skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb biologicznych), poczucie braku perspektyw na przyszłość, czasem dysforia (zniecierpliwienie, drażliwość).

Objawy poznawcze:

Bardzo często zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, negatywny obraz siebie, obniżona samoocena, samooskarżenia, pesymizm i rezygnacja, a w skrajnych wypadkach mogą pojawiać się także urojenie depresyjne.

Objawy motywacyjne:

problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, bardzo często depresji towarzyszy spowolnienie psychoruchowe (zwolnienie ruchów i reakcji); trudności z podejmowaniem decyzji.

 Objawy somatyczne:

Zaburzenie rytmów dobowych (m. in. zaburzenia rytmu snu i czuwania), utrata apetytu (ale możliwy jest również wzmożony apetyt), osłabienie oraz zmęczenie, spadek aktywności, utrata zainteresowania seksem, czasem skargi na różne bóle, złe samopoczucie fizyczne

myśli samobójcze

Depresja u dzieci i młodzieży ma podobny przebieg jak u dorosłych, natomiast u młodych ludzi także mogą pojawić się lub nasilić np.:

 • zachowania agresywne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie);
 • drażliwość i zachowania buntownicze.

Depresja młodzieńcza jest CZĘSTO BAGATELIZOWANA przez osoby dorosłe z otoczenia chorego, które tłumaczą ją młodzieńczym buntem.

 

Pamiętajmy!

Jeśli powyższe objawy utrzymują się co najmniej dwa tygodnie należy zwrócić się po pomoc do specjalisty. Wcześniej zauważona i leczona depresja mija szybciej.

Czynnikami prewencyjnymi i wspomagającymi leczenie mogą być m.in.:

 • prowadzenie zdrowego i higienicznego stylu życia;
 • ulubiona aktywność fizyczna;
 • kontakt z naturą;
 • relacje z życzliwymi osobami;
 • techniki relaksacyjne;
 • korzystanie ze światła słonecznego i regularne wypoczywanie.

Gdzie dzieci i młodzież mogą szukać pomocy w Głogowie?

 • psycholog lub pedagog w szkole 
 • lekarz rodzinny w każdej poradni
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Folwarczna 52 – tel. 76 833 32 93

https://poradnia.pcpppidn.eu/ 

 • Miejskie Centrum Wspierania Rodziny Folwarczna 7 – tel. 76 853 38 32

https://mcwr.glogow.pl/111.html

 • Centrum Pomocy Dzieciom – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa ul. Perseusza 13 tel. CPD –  888 586 246  oraz  888 381 047 w godzinach od 9 – 17

https://szansa.glogow.pl/ 

 • Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Głogowie ul. Poczdamska 1 tel. 508 – 192 – 741

Gdzie osoby dorosłe mogą szukać pomocy w Głogowie?

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kościuszki 15a – tel. 76/ 831 32 41

https://www.szpital.glogow.pl/

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Sportowa 1B – tel. 76 72 76 741

https://www.mcz.pl/pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-231

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 – tel. 76 835 83 51 oraz 76 835 83 50

https://www.gcm.glogow.pl/

WAŻNE! Do lekarza psychiatry nie trzeba mieć skierowania, nie obowiązuje też rejonizacja.

Pomoc psychologiczna

https://mops.glogow.pl/

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Sikorskiego 4 – tel. 76 727 65 34

https://www.pcpr.glogow.pl/

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowiańska 13 – tel. 76 834 10 03

https://mcwr.glogow.pl/111.html

 • Miejskie Centrum Wspierania Rodziny ul. Folwarczna 7 – tel. – 76 853 38 32

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat depresji?

https://twarzedepresji.pl

https://zwjr.pl

https://forumprzeciwdepresji.pl