Grupa wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym

Rola opiekuna sprawującego opiekę nad osobą chorą bywa trudna z wielu przyczyn i niesie za sobą różne konsekwencje. Opieka nad osobą z problemem ze zdrowiem psychicznym jest wyzwaniem i często prowadzi do wyczerpania emocjonalno-fizycznego opiekuna. Dlatego w dniu 15.11.2023r. gościliśmy Panią Annę Wiszniewską z Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie, która przekazała nam wiele cennych wskazówek i porad dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc w formie „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” oraz zapoznała z programem ” Opieki wytchnieniowej”.
Kolejne spotkanie w tym roku zaplanowane zostało na dzień 13.12.2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie.


Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
Tel. 76 72 76 530, 885 805 346
Koordynator programu Joanna Grzegorek- Gil

Zdjęcie przedstawia sześć postaci (płci żeńskiej) siedzących przy stole. Za postaciami znajdują się dwa okna, na których zamocowane są szare rolety oraz komoda w kolorze białym.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]