Grupa "Zrozumieć"

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od stycznia 2011r. funkcjonuje grupa wsparcia „ZROZUMIEĆ” dla osób Głuchych i Słabosłyszących.

Grupa ma charakter otwarty i serdecznie zaprasza na spotkania, które odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, pokój nr 3.


Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 22.02.2024r. w godzinach od 16.00 do 18.00

Szczegółowych informacji udziela Monika Stasiuk – osoba prowadząca spotkania w pokoju nr 1 lub telefonicznie i SMS-owo pod numerem telefonu – 885 – 805 – 365 (od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku).

W górnej części plakatu, na jego środku znajduje się napis o treści: „Dla nas nie ma barier językowych! Jeżeli jesteś osobą Głuchoniemą albo Słabosłyszącą”. Poniżej pogrubioną czcionką znajduje się napis „Grupa wsparcia”. W centralnej części plakatu jest ułożony napis w alfabecie języka migowego nazwa grupy „ZROZUMIEĆ” oraz obrazek przedstawiający dwóch mężczyzn. Mężczyzna po lewej stronie ma jasne włosy, ręce ma włożone do spodni i stoi bokiem do drugiego mężczyzny. Po prawej stronie mężczyzna ma ciemne włosy, zwrócony jest przodem do swojego rozmówcy, mówi. Pod obrazkiem jest napis – „Zaprasza na zajęcia”. Na dole plakatu jest informacja o treści: „W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, kontakt – Monika Stasiuk, sms – 8885-805-365”.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]