Dodatek osłonowy

WAŻNA INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]