Jubileusz 5 – lecia Parafialnego Klubu Seniora „U Mikołaja”