Obchody Jubileuszu XX-lecia działalności Zespołu „Los Emerytos”

Zespół Śpiewaczy „Los Emerytos” z Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie w 2023 roku obchodzi jubileusz XX – lecia swojej działalności. Z tej okazji 19 października zaplanowano wyjątkową galę jubileuszową w Zamku Książąt Głogowskich.

Zaproszeni goście licznie dopisali by świętować wraz z Zespołem porcelanowy jubileusz. Nie zabrakło  p. Rafaela Rokaszewicza – Prezydenta Miasta Głogowa, który objął honorowym patronatem uroczystości, przedstawicieli zaprzyjaźnionych placówek działających na rzecz osób starszych, lokalnych zespołów śpiewaczych oraz chórów, byłych pracowników Ośrodka w tym osób, które dawniej kierowały Zespołem, Podopiecznych „Cichej Przystani”,  w tym Radę DDP, mieszkańców Głogowa oraz mediów. Jubileuszowym życzeniom nie było końca.

„Los Emerytos” podczas koncertu wykonał znane i lubiane utwory, m.in. Suliko, Siedem czerwonych róż, Paloma przy akompaniamencie M. Dubowskiej (piano) i Natanaela Dubowskiego (saksofon). Niespodzianką dla wszystkich był koncert Karoliny Furmanowicz  i Natanaela Dubowskiego.

Członkowie Zespołu otrzymali z tej okazji wiele upominków i kwiatów,  listy gratulacyjne, treningowe publikacje Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, pt. „Śpiewnik dla seniora – śpiewnik wspomagający funkcje poznawcze” wraz z płytą i życzeniami od p. Bogusławy Kulińskiej – Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Departamencie Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego, a pan Prezydent przekazał Ośrodkowi bon na zakup cyfrowego pianina scenicznego firmy Roland.

Na zakończenie czekał na wszystkich słodki poczęstunek: jubileuszowy tort, drożdżówki, pączki i ciepła lemoniada. Każdy wyszedł z pamiątkową płytą nagraną przez Zespół „Los Emerytos” pt. „Złoty krążek – 20 lat minęło”.

Z tej okazji Podopieczni „Cichej Przystani” pod bacznym okiem mistrza parkietu  – Pawła Pachuty – przygotowali walca, którego niestety z powodu deszczowej pogody nie zatańczyli na zamkowym dziedzińcu. Walc zostanie odtańczony – na zaproszenie Prezydenta – w  Sali Rajców w głogowskim Ratuszu.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów oraz przyjęli nasze zaproszenie i w sposób wyjątkowy chcieli uczcić z nami ten wyjątkowy Jubileusz !

 

Krótka historia Zespołu Śpiewaczego „Los Emerytos”

Inicjatorem powstania Zespołu w roku 2003 byli ówcześni  Podopieczni  Domu Dziennego Pobytu w Głogowie. Pierwszym opiekunem muzycznym był ś.p. Ryszard Głąbiński, który pełnił tę funkcję przez ponad 2 lata. Następnie Zespołem kierowali:  Zbigniew Zytka, Karolina Furmanowicz, ponownie Ryszard Głąbiński, Regina Woźniak (najdłużej bo ponad 14 lat), Katarzyna Czajkowska, a obecnie Zespół prowadzi Mariola Dubowska.

Początkowo Zespół nosił nazwę „Grandos Bandos Los Emerytos”. Najstarszy członek Zespołu ma 94 lata (pan Henryk Sokulski) i jest w nim od początku jego istnienia. Brał udział w tworzeniu Zespołu razem z panią Haliną Golimowską. Silnym fundamentem Zespołu od początku – do dnia dzisiejszego – są również są Państwo: Władysława Dobosz, Janina Gierczak, Jadwiga Hanula, Maria Szady, Bronisława Zieleźna, Marian Bania, Adam Cak, Jan Danielewski, Józef Hernik, Roman Pieniążek, Stefan Zytka. W ostatnich 2 latach do „Los Emerytos” dołączyli Państwo: Krystyna Ławrynowicz-Dorobek, Gabyela Kulpa, Krystyna Kurtyka, Barbara Sawicka, Czesława Boroń, Zbigniew Zakrzewski, Witold Muszkat, Aleksander Martin.

„Los Emerytos” w okresie swojej 20-letniej działalności uczestniczył w różnych przeglądach i festiwalach muzycznych zdobywając czołowe nagrody i miejsca, występował gościnnie w zaprzyjaźnionych ośrodkach działających na rzecz osób starszych dając radość ludziom chorym i samotnym, jak również  koncertował najmłodszym głogowianom – w przedszkolach – łącząc pokolenia. Dziś Zespół swoimi występami uświetnia dalej różne uroczystości i spotkania.

Z okazji tegorocznego Jubileuszu Zespół nagrał w profesjonalnym Studio Nagrań Gminnego Centrum Kultury Jerzmanowa z siedzibą w Kurowicach pierwszą w swojej karierze płytę promocyjną  pn. „20 lat minęło ZŁOTY KRĄŻEK”. 

Obecnie „Los Emerytos” liczy 21 osób, w tym 11 pań i 10 panów, a rzetelną pracą i zaangażowaniem chce dalej swoim odbiorcom przysparzać wiele radości i być ambasadorem lokalnej kultury.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]