Po co nam granice?

 

Nie można niczym rządzić,

jeśli człowiek nie nauczy się rządzenia samym sobą”

Kard. Stefan Wyszyński

Jasne czytelne określanie swoich granic sprzyja budowaniu dobrych relacji z ludźmi. Osoba pozbawiona granic jest także niewrażliwa na granice innych i nieświadoma ich istnienia. Można być rodzicem pełnym ciepła i troski, godnym zaufania, a jednocześnie wyznaczającym zasady i ograniczenia. Taki rodzic traktuje swoje dziecko podmiotowo, szanuje jego uczucia i potrzeby . Zadaniem rodziców jest ustalanie zasad i pilnowanie ich przestrzegania.

 Zasady są bardzo potrzebne w życiu każdego dziecka, ponieważ nadają życiu czytelną strukturę. Rodzic, który jasno i czytelnie określa granice, tym samym zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Jeżeli rodzic ma trudność ze stawianiem granic swojemu dziecku, wynika to między innymi z jego własnych kłopotów z określeniem własnych granic.

W dniu 13.02.2024r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Głogowie odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców, które było poświęcone tematyce stawiania granic.

Realizowany program obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań edukacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

ul. Sikorskiego 4

pokój nr 2 , tel. 767276557 lub 885 805 352

Zdjęcie przedstawia sześć kobiet. Pięć z nich siedzi a jedna z nich stoi przy jasnym prostokątnym stole. Kobiety wypełniają dokumenty.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]