Rodzinne spotkania integracyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lipca 2022r. realizuje projekt socjalny pod nazwą „Rodzinne integracje”. Projekt zakłada organizację cyklicznych spotkań dla rodzin ukraińskich, które uciekając przez wojną znalazły schronienie w Głogowie przy ul. Wierzbowej. Proponowane przez nas zajęcia prowadzone są w formie warsztatów tematycznych i stanowią przestrzeń do odpoczynku, regeneracji oraz rozładowania napięcia emocjonalnego. W trakcie warsztatów zachęcamy uczestników do wspólnych zabaw i ciekawych form aktywności.

W listopadzie 2022r do wspólnych działań zostali zaproszeni studenci Pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, którzy w ramach przedmiotu “Asystent w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych” przygotowują zajęcia z rodzinami. Podjęte działania są realizowane na mocy deklaracji o współpracy partnerskiej.

ramach podjętej inicjatywy w dniu 02.12.2022r. odbyły się rodzinne warsztaty rękodzielnicze, które były związane z tematyką zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.