Spacer ścieżką sensoryczną

Podopieczni naszego Domu w ramach współpracy i na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji  i Usług Specjalistycznych w Głogowie kształtowali zmysł równowagi i koordynację ruchową podczas spaceru na ścieżce sensorycznej, wybudowanej na terenach zielonych MORiUS-a. Ścieżka sensoryczna w MORiuS-ie to pewnego rodzaju tor przeszkód, którego funkcją jest stymulowanie zmysłu dotyku. Kształtuje zmysł równowagi i koordynację ruchową. Ponadto, stymuluje receptory znajdujące się w stopach poprzez rozmaite wrażenia dotykowe. Seniorzy z dużym zaciekawieniem słuchali o walorach zdrowotnych chodzenia po kamieniach, piasku, trawie. Jednak największym wyzwaniem było przejście na boso po szyszkach. Udało się to najbardziej odważnym i odpornym na niewygodę, ból. Seniorzy po przejściu całej ścieżki czuli nie tylko zadowolenie z siebie, że pokonali swoją strefę komfortu ale też duże ciepło w stopach, co było nowym doświadczeniem.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]