Spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym

 

W dniu 10.01.2024r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznymi, na które został zaproszony przedstawiciel Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Głogowie. Tematem spotkania będzie zapoznanie uczestników z ustawą o świadczeniu wspierającym obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024r.
Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
Tel. 76 72 76 530, 885 805 346
Koordynator programu Joanna Grzegorek- Gil

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]