Spotkanie Grupy Wsparcia

Spotkanie Grupy wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym.
„Codziennie upadam… Codziennie się waham…
Codziennie podnoszę…Ale dźwigam mój cały mały świat.
I dźwigać będę… Bo siła nie tkwi w mięśniach, lecz w sercu…”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie od dnia 18.10.2023r. realizuje projekt socjalny dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Projekt zakłada cykl comiesięcznych spotkań.
W dniu 18.10.2023r. gościliśmy Panią Annę Musiał pracownika Dział Świadczeń Rodzinnych tutejszego Ośrodka, która zapoznała uczestników spotkania ze zmianami w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych od 01 stycznia 2024r,wynikających z ustawy o świadczeniu wspierającym. 

Kolejne spotkanie grupy wsparcia zaplanowane zostało na dzień 15.11.2023r.
Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Joanną Grzegorek-Gil.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
ul. Sikorskiego 4
pokój nr 1 , tel. 767276530 lub 885 805 346

Zdjęcie przedstawia dwanaście osób. Dziesięć kobiet siedzi na krzesełkach, a dwie kobiety stoją. Za postaciami widoczne są ściany w kolorze szarym oraz flipchart w kolorze białymi i czarny zegar.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]