21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, ale także Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
Jest to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Data jest symboliczna, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają jeden dodatkowy 21 chromosom.

Zespół Downa inaczej określany trisomią chromosomu 21 jest chorobą genetyczną opisaną przez brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa w 1862 roku. Od jego nazwiska przypadłość ta została nazwana zespołem Downa.

Syndrom jest zwykle związany z charakterystycznymi rysami twarzy, opóźnieniem wzrostu fizycznego oraz niepełnosprawnością intelektualną od łagodnego do umiarkowanego stopnia.

W Polsce żyje ponad 60 tys. osób z trisomią 21 – uczą się, pracują, marzą, kochają, mają lepsze i gorsze dni jak każdy z nas. Czy Wiecie, że: 79% pytanych osób spotkało się z użyciem określenia „Ty Downie” w sposób obraźliwy?

„Zespół Kolorowych Skarpetek” Chromosomy mają kształt podobny do skarpetek, dlatego stały się symbolem akcji, która ma zachęcić ludzi do rozmowy na temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji.

Z tej okazji załóżmy dzisiaj skarpetki nie do pary na znak solidarności i szacunku.

Wszyscy jesteśmy równi – pamiętajmy o tym każdego dnia!

 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry