Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas

 

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Dlatego w dniu 13.12.2023r Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych zorganizował w siedzibie Domu Dziennego Pobytu w Głogowie spotkanie dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Podczas spotkania każda z uczestniczących osób miała możliwość zrobienia pięknego wianka, który ozdobi świąteczny stół. Spotkaniu towarzyszyła muzyka, która pozwoliła stworzyć przedświąteczny nastrój.
Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
Tel. 76 72 76 530, 885 805 346
Koordynator programu Joanna Grzegorek- Gil

Zdjęcie przedstawia kompozycje z naturalnych roślin tj. jarzębiny, tui, szyszki itp. W centralnym punkcie zdjęcia umieszczono pojemnik z rysunkiem sarny.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]