„ Przypomnij sobie, jaka byłaś w tym samym wieku, w jakim jest dzisiaj twoje dziecko. Zastanów się, jaką matkę chciałaś wówczas mieć i taką matką bądź teraz dla swojego dziecka” E.Woydyłło

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwają warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w ramach projektu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Realizowany projekt posiada pozytywne rekomendacje Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Program obejmuje cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań edukacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
ul. Sikorskiego 4
pokój nr 2 , tel. 767276557 lub 885 805 352

Opis zdjęcia:
Zdjęcie przedstawia sześć kobiet. Pięć z nich siedzi przy małym, okrągłym stoliku. Jedna z nich stoi. Na stoliku są dokumenty oraz prostokątny koszyczek na przybory biurowe. Kobiety które siedzą przy stoliku są w trakcie wypełniania dokumentacji.

Zdjęcie przedstawia sześć kobiet. Pięć z nich siedzi przy małym, okrągłym stoliku. Jedna z nich stoi. Na stoliku są dokumenty oraz prostokątny koszyczek na przybory biurowe. Kobiety, które siedzą przy stoliku są w trakcie wypełniania dokumentacji.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry