Zachęcamy dzieci do samodzielności

 

W dniu 16.04.2024r. odbyły się kolejne warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Temat spotkania który dotyczył zachęcania dzieci do samodzielności wywołał ciekawą dyskusję. Rodzice uczestniczący w zajęciach zgodnie przyznali, że
stałe wyręczanie dzieci przez opiekunów czyni je nieporadnymi i doprowadza do:
• zależności od drugiego człowieka,
• braku umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi,
• unikania odpowiedzialności za swoje zachowania,
• problemów z poczuciem własnej wartości,
• nerwicy, fobii, stanów lękowych, depresji.
Nie stwarzając i nie dając okazji dzieciom do bycia samodzielnym wyrządzamy im krzywdę, bo kiedyś przecież będą musiały samodzielnie podejmować decyzje i rozwiązywać swoje problemy. Niestety często potrzeba kontroli i zawłaszczania jest silniejsza niż szacunek do drugiego człowieka, jego granic i potrzeb.

Okazuje się, że nadopiekuńczość rodziców nie jest problemem wyłącznie małych dzieci. Dorośli ludzie wychowani przez nadopiekuńczych rodziców nadal mogą być na etapie rozwoju psychicznego nastolatka. Trudno jest im wtedy usamodzielnić się i brać odpowiedzialność za swoje życie.
Najlepsze, więc co może rodzic podarować swojemu dziecku, to świadome wychowanie i pozwolenie na doświadczanie życia oraz prawa do bycia sobą.

Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
Tel. 76 72 76 557, 885 805 352
Koordynator programu Ewelina Nowak

Zdjęcie przedstawia pięć kobiet stojących przy tablicy flipchart. Po lewej stronie zdjęcia, na szarej ścianie, wisi czarny okrągły zegar, natomiast po prawej stronie znajdują się drzwi.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry