Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Zawsze myśl o swoim dziecku jako o oddzielnej osobie mającej własne uczucia, myśli , zdolności i potrzeby – zasługującej na szacunek, na to, by zostać wysłuchanym i zrozumianym.

W tutejszym Ośrodku trwają warsztaty dla rodziców . Kolejne spotkanie , które odbyło się w dniu 07.11.2023r. było poświęcone tematyce wyrażania uczuć.
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
ul. Sikorskiego 4
pokój nr 2 , tel. 767276557 lub 885 805 352

 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]