Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Prawidłowa relacja między dorosłym a dzieckiem powinna łączyć w sobie dwa aspekty: miłość, akceptację, szacunek oraz granice, normy, wymagania.

Rodzice mają najlepsze intencje, a mimo to czasami ich działania nie przyno-szą spodziewanego rezultatu. Czy można nauczyć się budowania prawidło-wych relacji? Na pewno, w tutejszym Ośrodku trwają warsztaty dla rodziców.

Kolejne spotkanie, które odbyło się w dniu 14.11.2023r. było poświęcone tematyce zachęcania dziecka do współpracy. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych 

ul. Sikorskiego 4

pokój nr 2 , tel. 767276557  lub 885 805 352

Zdjęcie stołu, na którym porozkładane są różnokolorowe ulotki oraz materiały szkoleniowe . Na okrągłych ( granatowych i szarych) podkładkach znajdują się czarne telefony uczestników warsztatu.

 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]