Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Dla nas rodziców ważne jest aby zrozumieć, że do miłości, odpowiedzialności, wrażliwości czy szacunku dla innych nie da się wychować dziecka brutalnością, przymuszaniem lub naruszaniem jego godności osobistej.
W dniu 19.03.2024r w tutejszym Ośrodku odbyło się kolejne szkolenie dla rodziców realizowane w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Eweliną Nowak.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
ul. Sikorskiego 4
pokój nr 2 , tel. 767276557 lub 885 805 352

Zdjęcie przedstawia 5 kobiet. Kobiety siedzą przy okrągłym, małym stoliku o białym blacie. Zdjęcie zostało zrobiona w sali z oknami zasłoniętymi częściowo przez rolety w kolorze jasno szarym.

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Do góry