Warsztaty psychoedukacyjne

W dniu 19.12.2022r w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się  ostatnie spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku dojrzewania w ramach projektu socjalnego „Zobacz, usłysz”. Warsztaty były prowadzone w dwóch cyklicznych edycjach, od września do października 2022r. oraz od listopada do grudnia 2022r.  Każda  z prowadzonych edycji składała się z czterech spotkań tematycznych.

Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy i kompetencji w pełnieniu funkcji wychowawczych rodziców dzieci podejmujących ryzykowne zachowania oraz  poszerzenie świadomości na temat trudności związanych z przebiegiem tego etapu rozwojowego.