Wpisywanie dzieci w role

Nie ma dziecka – niezdary, jest takie, któremu trzeba pokazać, jak może rozwijać swoją sprawność i ile może mieć z tego przyjemności, a leniuch, to dziecko, któremu po prostu brak motywacji, które potrzebuje osoby, która uwierzy, że potrafi ono ciężko pracować, gdy mu na tym zależy. Zmiana naszego myślenia pomoże dziecku zmienić myślenie na swój temat. Ono potrzebuje czasu, by na nowo uwierzyć w swoje możliwości. Najbardziej pomoże mu w tym rodzic, który wierzy w niego, w jego dobroć i potencjał. Stwarzaj zatem okazje, aby Twoje dziecko rozwijało swój potencjał i budowało poczucie własnej wartości.

W dniu 12.12.2023r. w tutejszym Ośrodku odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
Tel. 76 72 76 557, 885 805 352
Koordynator programu Ewelina Nowak

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]