15 listopada, 2023

Jesteś tutaj:
Zdjęcie stołu, na którym porozkładane są różnokolorowe ulotki oraz materiały szkoleniowe . Na okrągłych ( granatowych i szarych) podkładkach znajdują się czarne telefony uczestników warsztatu.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Prawidłowa relacja między dorosłym a dzieckiem powinna łączyć w sobie dwa aspekty: miłość, akceptację, szacunek oraz granice, normy, wymagania. Rodzice mają najlepsze intencje, a mimo to czasami ich działania nie przyno-szą spodziewanego rezultatu. Czy można nauczyć się budowania prawidło-wych relacji? Na pewno, w tutejszym Ośrodku trwają warsztaty dla rodziców. Kolejne…

Read article