12 stycznia, 2024

Jesteś tutaj:
Informacja – dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy WAŻNA INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.  Procedury bezpieczeństwa [COVID] Otwórz Procedury bezpieczeństwa…

Read article
Zdjęcie przedstawia grupę 8 osób płci żeńskiej, siedzących przy sosnowym stole, na którym leżą dokumenty i artykuły piśmiennicze. Za osobami widoczna jest ściana w kolorze szarym, na której wisi okrągłe lustro. Stoi również biała komoda, na której została umieszczona srebrna figurka sowy oraz biały lampion.
Grupa wsparcia

Grupa wsparcia   W dniu 10.01.2024r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Spotkanie poświęcone było tematyce dotyczącej ustawy o świadczeniu wspierającym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2024r. Kolejne spotkanie grupy wsparcia zaplanowane zostało na dzień 14.02.2024r.Osoby…

Read article