18 lipca, 2023

Jesteś tutaj:
Na fotografii widać siedzących przy jednym dużym stole Seniorów. Pracownik Muzeum na stojąco opowiada o tradycji robienia mydełek. Na stole widać płatki róż, olejki eteryczne- materiały potrzebne do wykonania mydełek.
Mydełkowe warsztaty z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie „W pałacu na co dzień i od święta.”

Mydełkowe warsztaty z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie „W pałacu na co dzień i od święta.” W  dniu 18 lipca 2023r. w ramach współpracy z Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Domu Dziennego Pobytu w Głogowie odbyły się aromatyczne warsztaty robienia mydełek. Spotkanie rozpoczęła pogadanka, której tematem przewodnim były okoliczne pałace i otoczenia pałacowe, w tym parki…

Read article
Plakat grupy wsparcia ZROZUMIEĆ W górnej części plakatu, na jego środku widnieje napis o treści: „Dla nas nie ma barier językowych! Jeżeli jesteś osobą Głuchoniemą albo Słabosłyszącą”. Poniżej pogrubioną czcionką widnieje napis „Grupa wsparcia”. W centralnej części plakatu jest ułożony napis w alfabecie języka migowego nazwa grupy „ZROZUMIEĆ” oraz znajduje się obrazek na którym widać dwóch mężczyzn. Mężczyzna po lewej stronie ma jasne włosy, ręce ma włożone do spodni i stoi bokiem do drugiego mężczyzny. Po prawej stronie mężczyzna ma ciemne włosy, zwrócony jest przodem do swojego rozmówcy, mówi. Pod obrazkiem jest napis – „Zaprasza na zajęcia”. Na dole plakatu jest informacja o treści : „W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, kontakt – Monika Stasiuk, sms – 8885-805-365”.
Grupa wsparcia dla osób Głuchych i Słabosłyszących „Zrozumieć”

Z myślą o osobach Głuchych i Słabosłyszących z terenu Głogowa oraz okolicznych gmin w 2011r. zawiązana została grupa wsparcia. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych  w szczególności osób Głuchych i Słabosłyszących.  Zajęcia odbywają się cyklicznie,   raz w miesiącu,  przez cały rok. Grupa ma charakter otwarty a spotkania stanowią okazję między innymi do aktywizacji…

Read article