Ratownicy medyczni dnia 18 maja 2023 roku przeprowadzili dla Seniorów Domu Dziennego Pobytu zajęcia podczas, których uczyli udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Spotkanie podzielone było na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. W części teoretycznej Podpieczni Domu mieli okazję dowiedzieć się jak należy postępować w przypadkach: zawału, omdlenia, padaczki, złamań i ran. Część praktyczną poświęciliśmy na naukę resuscytacji krążeniowo – oddechową. Seniorzy mogli ćwiczyć swoje umiejętności na fantomie, który przynieśli ratownicy. Prelegenci wielokrotnie powtarzali słowa, aby nie być obojętnym na drugiego człowieka, gdyż w przypadkach zagrożenia życia liczy się każda minuta.