Spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta

Dnia 27 kwietnia 2023 roku w świetlicy naszego Domu odbyło się spotkanie z Panią Marzeną Miedzińską – Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta. To temat bardzo ważny dla Seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia często przebywają w szpitalach lub czekają na ważne badania w długich kolejkach. Zagubieni pacjenci nie nadążają za zmieniającymi się przepisami w służbie zdrowia, dlatego szukają informacji i wsparcia u pełnomocnika ds. pacjenta. Pani Marzena Miedzińska omówiła najważniejsze prawa jakie przysługują każdej osobie przebywającej w szpitalu. A są wśród nich: prawo do zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, poszanowania godności i intymności, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza oraz dostępu do dokumentacji medycznej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowanie czego dowodem była frekwencja i ilość pytań, która padła podczas prelekcji.

Zdjęcie przedstawia Seniorów, którzy siedzą przy stolikach i słuchają wystąpienia kierownika DDP i pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.