„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus”

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus”

12 lipca 2023r. w Parafii pw Św. Mikołaja w Głogowie będzie wydawana żywność w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w godzinach od 8.00 do 12.00.