Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Ważne adresyWażne adresy

WYDARZENIA MOPS

16 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

       W dniu 15.04.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie odbyło się kolejne  spotkanie      „W kręgu kobiet”, których tematem […]
15 kwietnia 2019

Dzień Ludzi Bezdomnych

W dniu 12.04.2019r. przy parafii św. Klemensa kilkanaście  osób bezdomnych spotkało się , aby wspólnie zjeść ciepły posiłek. Wcześniej jednak, mogli skorzystać […]
15 kwietnia 2019

Zbiórka środków na budowę hospicjum

W dniu 11.04.2019r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w sklepie Tesco zbierali datki na budowę hospicjum w Głogowie

AKTUALNOŚCI DDP

4 kwietnia 2019

28.03.2019 r. – Urodziny Seniorów

W czwartkowe popołudnie w świetlicy spotkali się Seniorzy naszego Domu. Okazją do świętowania były urodziny Jubilatów z lutego i marca. Na imprezie […]
4 kwietnia 2019

Najnowszy numer „Głosu Seniora”

Już jest kolejny numer kwartalnika „Głos Seniora”. Znajdują się w nim artykuły, które piszą Seniorzy odnośnie działalności naszego Domu. Zachęcamy do pobrania […]
4 kwietnia 2019

26.03.2019 r. – Wystawa „Rysunki niedokoń…” autorstwa Jarosława Talarskiego w MOK-u

Seniorzy wraz z panią Kierownik wybrali się do Miejskiego Ośrodka Kultury na wystawę „Rysunki niedokoń…” autorstwa Jarosława Talarskiego. Prace, które przedstawił autor […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.