Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Ważne adresyWażne adresy

WYDARZENIA MOPS

22 marca 2019

Szkoła dla rodziców

Kolejne spotkanie dla rodziców, które odbyło się w dniu 20.03.2019r. było poświęcone tematyce wpisywania dzieci w role. Uczestnicy warsztatów poznali nowe metody […]
20 marca 2019

Akademia Babci i Dziadka

    W dniu 19.03.2019r. odbyły się siódme warsztaty „Akademii babci i dziadka”. Temat spotkania pt. „Rozwiązywanie konfliktów oraz komunikacja w rodzinie wielopokoleniowej. […]
20 marca 2019

ABC Rodzinnych Finansów

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych rozpoczął warsztaty w ramach projektu socjalnego   pt.: „ABC Rodzinnych Finansów”. Program obejmuje cykl trzech 2 […]

AKTUALNOŚCI DDP

20 marca 2019

12.03.2019r. – Pokaz Talentów Seniorów z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn

Dnia 12 marca 2019 roku odbył się Pokaz Talentów Seniorów z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Podopiecznych przywitała pani Barbara Mareńczak – […]
20 marca 2019

08.03.2019 r. – Występ dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 17 z okazji Dnia Kobiet

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 17 przygotowały dla Seniorek program artystyczny z okazji Dnia Kobiet. Piękne piosenki, wierszyki i radosne tańce prezentowane […]
20 marca 2019

08.03.2019r. – Dzień Kobiet

Przedstawicielki płci pięknej przebywające w Domu Dziennego Pobytu miały powody do wzruszeń, bowiem 8 marca w placówce hucznie obchodzono Dzień Kobiet. Panowie […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.