Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Ważne adresyWażne adresy

WYDARZENIA MOPS

20 maja 2019

W kręgu kobiet

                „Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nie może być nic zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. DZISIAJ jest […]
14 maja 2019

„W kręgu kobiet”

„Aby urzeczywistnić istniejący potencjał trzeba sobie najpierw uzmysłowić jego istnienie” Ben Shshar. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwają warsztaty dla kobiet realizowane […]
30 kwietnia 2019

W kręgu kobiet

„Ludzie, którzy potrzebują najwięcej akceptacji dostają jej najmniej, a ludzie, którzy potrzebują najmniej akceptacji dostają jej najwięcej.” Wayne Kolejne warsztaty z zakresu […]

AKTUALNOŚCI DDP

26 kwietnia 2019

16.04.2019 r. – Spotkanie Wielkanocne

Wielkanoc to najważniejsze święta chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Chrystusa. 16 kwietnia 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” odbyło się Spotkanie Wielkanocne. […]
26 kwietnia 2019

11.04.2019 r. – Urodziny Seniorów

9 kwietnia był dniem szczególnym dla grupy Seniorów z naszego Domu. Wśród pensjonariuszy było 5 jubilatów. Podczas urodzin nie zabrakło hucznego wyśpiewanego […]
26 kwietnia 2019

09-10.04.2019 r. – Wykonywanie palm wielkanocnych

Zbliżająca się wielkimi krokami Niedziela Palmowa zmotywowała dużą grupę Seniorów do wykonywania palm wielkanocnych. Celem tych zajęć było przygotowanie własnych, oryginalnych palm […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.