Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Ważne adresyWażne adresy

WYDARZENIA MOPS

22 sierpnia 2019

Wakacyjne Strefy Animacji

W dniu 21.08.2019r. odbyła się trzecia impreza pt.:” Wakacyjne Strefy Animacji” w porcie „Marina” przygotowana w partnerstwie przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej […]
9 sierpnia 2019

Wakacyjne Strefy Animacji

W dniu 31.07.2019r. rozpoczęliśmy realizację projektu socjalnego             pt.:” Wakacyjne Strefy Animacji”, który przewiduje organizację cyklu imprez […]
22 lipca 2019

Wakacyjne Strefy Animacji

Wakacyjne Strefy Animacji to propozycja dla najmłodszych mieszkańców Głogowa. Przygotowaliśmy dla Państwa cztery imprezy w różnych częściach miasta. Zaczynamy 31 lipca na […]

AKTUALNOŚCI DDP

14 sierpnia 2019

02.08.2019r. – Wyjazd do parku Wrocławskiego do Lubina

Grupa Seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” udała się na wycieczkę do Parku Wrocławskiego do Lubina. Miejsce to cieszy się wieloma […]
14 sierpnia 2019

01.08.2019r. – Zajęcia sportowe

„W zdrowym ciele zdrowy duch” to hasło, które mobilizuje naszych Seniorów do aktywności fizycznej. Dnia 1 sierpnia 2019 roku odbył się trening […]
14 sierpnia 2019

25.07.2019r. – Spotkanie Integracyjne po Grecku

25 lipca 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Integracyjne po Grecku. W pięknym ogrodzie „Cichej Przystani” pani Barbara Mareńczak-Piechocka […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.