Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Ważne adresyWażne adresy

WYDARZENIA MOPS

4 czerwca 2018

Grupa dla osób głuchoniemych i słabosłyszących „Zrozumieć”

W dniu 11.04.2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób głuchoniemych i słabosłyszących „ZROZUMIEĆ”, która funkcjonuje od stycznia 2011r. Podczas spotkania omawiane […]
4 czerwca 2018

Akademia Rodzica

17 kwietnia zakończono III edycję Akademii Rodzica. Odbyło się dziesięć spotkań, na których uczestnicy udoskonalili swoje umiejętności wychowawcze, zdobyli wiedzę dot. radzenia […]
4 czerwca 2018

Świątecznie na oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

Świątecznie na oddziale w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. Z okazji świąt wielkanocnych pracownicy Przedszkola nr 3 w Głogowie przygotowali upominki dla pacjentów […]

AKTUALNOŚCI DDP

7 maja 2018

Wyjście do Przedszkola Publicznego 10 z okazji Święta Flagi

2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Flagi. To jedno z najmłodszych świąt państwowych – zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, […]
7 maja 2018

Dawni głogowianie na fotografiach w Muzeum

Dnia 18 kwietnia 2018 roku Seniorzy wybrali się do Muzeum na wernisaż wystawy „Dawnych głogowian portret własny”, która ukazała Głogów z przełomu […]
7 maja 2018

Urodziny Seniorów

Urodziny – zwyczaj świątecznego obchodzenia rocznicy dnia, w którym ktoś się urodził. Zwykle wiąże się to ze składaniem życzeń i wręczaniem prezentów […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.