Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Ważne adresyWażne adresy

WYDARZENIA MOPS

10 czerwca 2019

W kręgu kobiet

Zakończenie warsztatów dla kobiet. W dniu 10 czerwca 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakończyły się warsztaty psychoedukacyjne realizowane w ramach projektu […]
10 czerwca 2019

Pomyśl o sobie

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób starszych i przewlekle chorych ,,Pomyśl o sobie” odbyło się w dniu 28.05.2019r. Tematem spotkania było […]
3 czerwca 2019

W kręgu kobiet

„Szczęście wynika nie tyle z biernego doświadczania, pomyślnych okoliczności, ile z podejmowania mających dla nas znaczenie działań i przybliżania się do swoich […]

AKTUALNOŚCI DDP

3 czerwca 2019

23.05.2019r. – Dzień Matki w Domu nad Strumykiem

Seniorki wraz z panią Barbarą Mareńczak-Piechocką – Kierownik Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” wzięły udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki w […]
3 czerwca 2019

22.05.2019r. – Występ w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Zespół „Los Emerytos” wystąpił dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. W repertuarze zespołu znalazły się piosenki dla mam z okazji zbliżającego się Dnia Matki. […]
3 czerwca 2019

21.05.2019r. – Koncert z okazji Dnia Matki

Dzień Matki to święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.