Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Ważne adresyWażne adresy

WYDARZENIA MOPS

21 września 2018

Rozpoczęcie warsztatów dla rodziców

Dnia 19 września odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do określenia własnych celów […]
19 września 2018

Klub Wolontariusza „Serce Otwiera Serce”

Klub wolontariusza Serce Otwiera Serce zaprasza wszystkich chętnych do pracy wolontariackiej na spotkanie dnia 25 września 2018r.o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku […]
17 września 2018

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 19 września 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczynają się warsztaty psycho-edukacyjne w ramach projektu socjalnego „Szkoła dla Rodziców” organizowanego […]

AKTUALNOŚCI DDP

14 września 2018

III Głogowska Biesiada Seniorów

6 lipca 2018

Dzień Ojca

Ojciec – opiekun rodziny, ostoja, osoba, która prowadzi nas przez życie. Często człowiek na którym możemy zawsze polegać, który znajdzie wyjście z […]
6 lipca 2018

Spotkanie polsko-niemieckie

Dnia 14 czerwca 2018 roku Seniorzy Domu Dziennego Pobytu aktywnie spędzili czas zwiedzając Głogów i Dalków wraz z Przyjaciółmi z miasta partnerskiego […]
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.